VnExpress
Background Video

Microsoft biến ADN thành kho lưu trữ dữ liệu

Tập đoàn Microsoft đang phát triển hệ thống lưu trữ dữ liệu trên ADN có thể chứa một tỷ tỷ byte thông tin trong một milimet khối.
Khoa học  19:00 - 6/6
 
 
 Tags

ADN

lưu trữ dữ liệu

dữ liệu kỹ thuật số

Microsoft

 
vnexpress