VnExpress

Lội vào rừng U Minh câu cá trê

Người dân ở U Minh Hạ (Cà Mau) lội vào rừng cắm câu, mỗi đêm dính khoảng 5 kg cá trê, cá lóc, cá rô,… bán được vài trăm nghìn đồng.
Thời sự  00:00 - 18/1

Phúc Hưng  |  

 
 
 Tags

Cắm câu

U Minh Hạ

Cà Mau

Người dân

Bắt cá

Câu cá

Miền Tây

Dân sinh

 
vnexpress