Tiger Woods nổi cáu và đá cây gậy golf sau pha đánh hỏng ở giải Masters

Các môn khác 04:55 10/4/2012

Tiger Woods nổi cáu và đá cây gậy golf sau pha đánh hỏng ở giải Masters.