Chuyện kể cho bé: 'Chú nhím dũng cảm'

Hổ, hươu và nhím chơi rất thân với nhau, cùng chiến đấu với sư tử hung tợn. Hổ và hươu bị sư tử dọa sợ ...  

Hổ, hươu và nhím chơi rất thân với nhau, cùng chiến đấu với sư tử hung tợn. Hổ và hươu bị sư tử dọa sợ quá, chỉ có nhím dùng cảm bắn lông vào chúa sơn lâm.  

Chân dung 09:40 4/3/2013
Ý kiến bạn đọc ()