Chuyện kể cho bé: 'Vì sao thỏ tai dài, đuôi ngắn'

Chân dung 10:26 16/3/2013

Thỏ thông minh đã lừa được sư tử và lợn rừng đánh nhau. Chú cười khoái chí đến rụng cả đuôi. Các bé nghe tiếp ...  

Thỏ thông minh đã lừa được sư tử và lợn rừng đánh nhau. Chú cười khoái chí đến rụng cả đuôi. Các bé nghe tiếp câu chuyện nhé.