VnExpress
Background Video

Voi con da hồng nô đùa cùng đàn khi tắm sông

Con voi bạch tạng thỏa chí nô đùa khi cùng cả đàn tắm sông tại một khu bảo tồn ở Nam Phi.
Khoa học  21:00 - 20/8
 
 
 Tags

voi bạch tạng

châu Phi

khu bảo tồn

voi da hồng

 
vnexpress