'Sự tích' loài người

Công nghệ 00:00 6/1/2013

Clip mô tả quá trình con người xuất hiện và tàn phá trái đất như thế nào. ...  

Clip mô tả quá trình con người xuất hiện và tàn phá trái đất như thế nào.