VnExpress
Background Video

4 lần xuất kích giải cứu đồng đội của Thần sấm A-10

A-10 là máy bay cường kích nổi tiếng nhất của Mỹ, nhiều lần kịp thời yểm trợ hỏa lực tầm gần để giải cứu lực lượng mặt đất.
Thế giới  06:00 - 8/6
 
 
 Tags

cường kích

A-10

Mỹ

giải cứu đồng đội

 
vnexpress