VnExpress
Background Video

Robot khổng lồ thi công hầm ngầm như thế nào

Đoạn hầm đầu tiên trong tuyến metro ngầm của TPHCM bắt đầu được đào. Công nghệ đào hầm hiện nay thường đòi hỏi tổ hợp gồm máy khoan, hệ thống lát bê tông đúc sẵn, động cơ đẩy và tàu tiếp vận, bảo đảm hoạt động đào hầm liên tục.
Khoa học  15:39 - 3/4
 
 
 Tags

robot

đào hầm

máy khoan

tự động

nguyên lý

 
vnexpress