VnExpress
Background Video

Nơi du khách chỉ cần quờ tay là bốc được cả vốc cua

Hàng năm, hàng triệu con cua đỏ trong mùa sinh sản bò khắp những con đường trên đảo Giáng Sinh, Australia.
Du lịch  20:17 - 25/6

INSIDER

 
 
 Tags

cua đỏ

cua

đảo Giáng Sinh

Australia

mùa sinh sản

du khách

Tags: du khách

 
vnexpress