VnExpress
Background Video

Hướng dẫn an toàn bay hài hước của các hãng hàng không

Trong các video an toàn bay của Anh, New Zealand hay Mỹ có mặt người nổi tiếng, dùng bối cảnh phim bom tấn hay thể hiện như một MV nhạc.  
Du lịch  07:37 - 17/8
 
 
 Tags

hãng hàng không

du lịch

du khách

hành khách

hãng bay

tiếp viên hàng không

Hollywood

Tags: du khách

 
vnexpress