VnExpress

Angelina Jolie ăn bọ cạp ở Campuchia

Minh tinh 41 tuổi hướng dẫn cách ăn bọ cạp, nhện và nói cô thử món này ngay lần đầu tới Campuchia theo cách nhiều người chống đói trong thời chiến.
Giải trí  09:34 - 21/2

Minh Anh  |  

 
 
 Tags

Angelina Jolie

Angelina Jolie ăn bọ cạp

Campuchia

 
vnexpress