VnExpress
Background Video

Khách Tây có sợ bị muỗi đốt khi du lịch vùng nhiệt đới?

Đến Việt Nam vào mùa mưa nhiều muỗi, một số du khách nước ngoài cẩn thận mang theo thuốc và mua bảo hiểm đề phòng khi mắc bệnh.
Du lịch  08:17 - 20/7

Trần Huấn & Hương Chi  |  

 
 
 Tags

khách tây

khách du lịch

dịch bệnh

muỗi đốt

bảo hiểm

bảo hiểm du lịch

Tags: khách tây

 
vnexpress