VnExpress
Background Video

Trung Quốc bắt đầu khai thác băng cháy trên Biển Đông

Trung Quốc đang khai thác khí methane từ băng cháy dưới đáy Biển Đông nhằm biến nó thành nhiên liệu phổ biến trong tương lai.
Khoa học  15:00 - 14/6
 
 
 Tags

băng cháy

nhiên liệu hóa thạch

biển Đông

khai thác

bảo vệ môi trường

khí đốt

 
vnexpress