VnExpress
Background Video

Máy cuộn rơm chạy đa địa hình của nông dân Khánh Hòa

Thấy người dân đốt bỏ rạ sau mùa vụ, ông Trần Đức Mạnh (Diên Khánh, Khánh Hòa) tìm tòi, thiết kế và sản xuất máy gom rơm rạ, bán giá 20.000 đồng một cuộn.
Thời sự  00:00 - 23/4

Xuân Ngọc  |  

 
 
 Tags

nông dân chế tạo máy

máy tận thu rơm rạ

Khánh Hòa

sáng chế

Tags: Khánh Hòa

 
vnexpress