VnExpress
Background Video

Giải cứu ổ rắn độc mắc kẹt dưới giếng sâu 6 mét

Một chuyên gia giải cứu bò sát bất chấp nguy hiểm trèo xuống miệng giếng hẹp dài để đưa ổ rắn độc lên mặt đất.
Khoa học  10:43 - 6/7
 
 
 Tags

rắn nâu

rắn hổ

rắn độc

mắc kẹt

giải cứu

lính cứu hỏa

chết đói

 
vnexpress