VnExpress
Background Video

Ông Nguyễn Đức Chung: Tài liệu khiếu kiện chứng minh Miếu Môn là đất quốc phòng

Chủ tịch Hà Nội cho rằng, tài liệu người dân Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) mang đi khiếu kiện cũng chính là bằng chứng cho thấy khu Miếu Môn là đất quốc phòng.
Thời sự  18:21 - 7/7

Bá Đô - Nhật Quang  |  

 
 
 Tags

Mỹ Đức

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

chủ tịch Hà Nội

vụ án Đồng Tâm Mỹ Đức

lấn chiếm đất quốc phòng

 
vnexpress