VnExpress
Background Video

Hành trình nghìn người chọn một để trở thành phi hành gia NASA

Các ứng viên phải chứng tỏ khả năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm lọt vào 0,1% trong số 18.000 người đăng ký trở thành phi hành gia.
Khoa học  07:00 - 17/8
 
 
 Tags

hành trình

phi hành gia

NASA

Mỹ

đào tạo

không gian

Tags: Mỹ

 
vnexpress