VnExpress
Background Video

Nga diệt hơn 200 phiến quân IS trong một đợt không kích

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo tiêu diệt hơn 200 phiến quân IS trong một đợt không kích ở Syria nhưng không nêu thời gian thực hiện.
Thế giới  19:21 - 21/8
 
 
 Tags

Nga

IS

Nhà nước Hồi giáo

Syria

Tags: Nga

 
vnexpress