VnExpress
Background Video

Sao nghi người ngoài hành tinh hút năng lượng lại giảm sáng bất thường

Các nhà thiên văn kêu gọi tăng cường quan sát Tabby, ngôi sao nghi bị người ngoài hành tinh khai thác năng lượng, đang tiếp tục chu kỳ giảm sáng bất thường.
Khoa học  19:00 - 22/5
 
 
 Tags

ngôi sao

người ngoài hành tinh

ngôi sao giảm sáng

cấu trúc bí ẩn

khai thác năng lượng

Tags: người ngoài hành tinh

 
vnexpress