Điệu lắc mông của Psy trong MV mới

Nhạc 10:23 14/4/2013

"Chàng béo" khoe điệu nhảy mới trong MV "Gentleman".