VnExpress

Lưu Đức Hoa, Lê Minh... hát 'Lời thề'

Lưu Đức Hoa và nhiều nghệ sĩ cùng hát 'Lời thề'
Nhạc  15:32 - 11/4/2013
 
 
 Tags

Động đất Tứ Xuyên

Lời thề

Lưu Đức Hoa

Lê Minh

 
vnexpress