MV 'My friend' của Mỹ Tâm

Nhạc 08:09 13/3/2013

Sinh viên Đại học Yersin làm clip cho ca khúc "My friend" của Mỹ Tâm.