VnExpress

MV 'My friend' của Mỹ Tâm

Sinh viên Đại học Yersin làm clip cho ca khúc "My friend" của Mỹ Tâm.
Nhạc  08:09 - 13/3/2013
 
 
 Tags

sinh viên đại học Yersin

My friend

Mỹ Tâm

 
vnexpress