MV "Rơi" của Hoàng Thùy Linh

Nhạc 09:00 12/10/2012

Hoàng Thùy Linh gợi cảm trong MV "Rơi".