MV 'Trắng đen' của Mỹ Tâm

Nhạc 08:13 8/11/2012

Mỹ Tâm thể hiện phong cách mạnh mẽ trong MV mới.