Teaser "Quá muộn màng" của Lệ Quyên

Nhạc 09:02 22/8/2013

Lệ Quyên mời Hồ Trung Dũng tham gia MV "Quá muộn màng".