Trailer ca khúc "Em phải làm sao" của Mỹ Tâm

Nhạc 08:02 22/8/2013

Mỹ Tâm giới thiệu ca khúc "Em phải làm sao" trong đêm nhạc acoustic.