VnExpress
Background Video

Máy lọc khổng lồ hiệu quả với không khí ô nhiễm ở Trung Quốc

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Hà Lan chỉ ra chiếc máy lọc không khí khổng lồ cao 7 mét có thể giúp Trung Quốc giải quyết thảm họa ô nhiễm không khí.
Khoa học  19:00 - 21/5
 
 
 Tags

máy lọc không khí

ô nhiễm

khói bụi

môi trường

Trung Quốc

khổng lồ

 
vnexpress