Hậu trường rùng rợn phim "Quả tim máu"

38 ngày quay là 38 ngày mà toàn bộ êkíp Quả Tim Máu phải trải qua một hành trình thử thách sự can đảm và ...  

38 ngày quay là 38 ngày mà toàn bộ êkíp Quả Tim Máu phải trải qua một hành trình thử thách sự can đảm và tính gan dạ của mỗi thành viên tham gia.  

Phim 13:54 30/12/2013
Ý kiến bạn đọc ()