Khi đỉnh núi không còn gồ ghề - Hoàn Châu Cách Cách

Phim 10:53 3/4/2013

Nhạc phim phần một do nhóm Động Lực Hỏa Xa thể hiện.