Trailer phim "Behind the Candelabra"

Phim 14:39 22/4/2013

Phim tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2013.