VnExpress
Background Video

Trailer phim "Behind the Candelabra"

Phim tranh giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2013.
Phim  14:39 - 22/4/2013
 
 
 Tags

cannes

phim

Cành Cọ Vàng

 
vnexpress