Trailer phim "Dị biệt"

Phim 16:25 - 7/2

Phim dự kiến ra mắt vào ngày 21/3, cùng ngày công chiếu quốc tế.