Trailer phim "Lone Survivor"

Phim 15:45 6/1/2014

Bộ phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 10/1/2014.