Trailer phim "Lone Survivor"

Phim 15:45 - 6/1

Bộ phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 10/1/2014.