Trailer phim ngắn 'Hoài phố' của Ngô Thanh Vân

Phim ngắn Faifo của Cường Ngô do Thanh Vân và Jimmy Kuang đóng vai chính ra mắt từ ngày 27/1. ...  

Phim ngắn Faifo của Cường Ngô do Thanh Vân và Jimmy Kuang đóng vai chính ra mắt từ ngày 27/1.  

Phim 14:41 25/1/2013
Ý kiến bạn đọc ()