VnExpress

Trailer phim ngắn 'Hoài phố' của Ngô Thanh Vân

Phim ngắn Faifo của Cường Ngô do Thanh Vân và Jimmy Kuang đóng vai chính ra mắt từ ngày 27/1.
Phim  14:41 - 25/1/2013
 
 
 Tags

Ngô Thanh Vân

Cường Ngô

Faifo

Jimmy Kuang

 
vnexpress