Trailer phim 'Ông hoàng thời trang'

Phim 08:16 8/12/2012

Phim Hàn Quốc "Ông hoàng thời trang" với các diễn viên chính Shin Se Kyung, Kwon Yuri (SNSD), Yoo Ah In, Lee Ji Hoon. ...  

Phim Hàn Quốc "Ông hoàng thời trang" với các diễn viên chính Shin Se Kyung, Kwon Yuri (SNSD), Yoo Ah In, Lee Ji Hoon.