Trương Quốc Vinh trong 'Bá Vương Biệt Cơ'

Phim 14:52 27/3/2013

Hình ảnh Trương Quốc Vinh trong phim kinh điển "Bá vương biệt Cơ".