VnExpress
Background Video

Thu 100 tấn rau an toàn mỗi năm từ 20 ha canh tác

Tại hợp tác xã Hoa Phong, Đông Triều, Quảng Ninh, 20 ha rau được bà con trồng xen canh, chỉ sử dụng phân hữu cơ và nói không với thuốc bảo vệ thực vật.
Thời sự  09:00 - 3/5
 
 
 Tags

rau an toàn

rau sạch

hợp tác xã rau an toàn

nông nghiệp sạch

 
vnexpress