100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2012

Sao 09:29 29/12/2012

Nhiều gương mặt Hàn Quốc có mặt trong danh sách những gương mặt dẹp nhất thế giới năm nay. ...  

Nhiều gương mặt Hàn Quốc có mặt trong danh sách những gương mặt dẹp nhất thế giới năm nay.