VnExpress

100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2012

Nhiều gương mặt Hàn Quốc có mặt trong danh sách những gương mặt dẹp nhất thế giới năm nay.
Sao  09:29 - 29/12/2012
 
 
 Tags

Từ Hy Viên, Châu Tấn, Yoon A

100 gương mặt đẹp nhất thế giới

 
vnexpress