Diễn viên Thương Tín hát 'Hàn Mạc Tử'

Sao 09:20 30/1/2013

Diễn viên Thương Tín hát tại buổi kỷ niệm sinh nhật tuổi 58 lần đầu tiên của anh ở TP HCM. ...  

Diễn viên Thương Tín hát tại buổi kỷ niệm sinh nhật tuổi 58 lần đầu tiên của anh ở TP HCM.