Hoàng My giới thiệu cảnh đẹp Việt Nam

Sao 08:44 23/7/2012

Á hậu Việt Nam 2010 giới thiệu Việt Nam tại Miss World 2012.