VnExpress
Background Video

Loài chuột có thể sống sót 20 phút không cần khí oxy

Các nhà khoa học phát hiện loài chuột chũi trụi lông ở Đông Phi có thể sống sót gần 20 phút không cần khí oxy nhờ khả năng biến đổi quá trình trao đổi chất.
Khoa học  09:24 - 23/4
 
 
 Tags

động vật có vú

sống sót

oxy

hít thở

hệ thống trao đổi chất

chuột chũi Đông Phi

kỳ lạ

 
vnexpress