VnExpress
Background Video

Không đồ bảo vệ, con người có thể sống bao lâu trong vũ trụ?

Nếu không có bộ đồ phi hành gia bảo vệ, con người sẽ nhanh chóng mất đi ý thức, bị đông cứng hoặc cháy khô, trôi dạt hàng triệu năm trong vũ trụ.
Khoa học  11:14 - 18/5
 
 
 Tags

vũ trụ

bộ đồ phi hành gia

sống sót

đông cứng

ngôi sao

cháy khô

mất ý thức

 
vnexpress