VnExpress
Background Video

Công nghệ bảo vệ giao dịch tiền điện tử

Công nghệ chuỗi khối giúp giao dịch tiền điện tử trở nên an toàn hơn, tránh khỏi nguy cơ mất dữ liệu thông tin quan trọng.
Khoa học  21:00 - 5/8
 
 
 Tags

chuỗi khối

tiền điện tử

tin tặc

mạng máy tính

dữ liệu

giao dịch điện tử

 
vnexpress