VnExpress

Đặt lợp săn cua đồng miền Tây mùa nước lũ

Cua đồng miền Tây thường có nhiều nhất khi đồng ruộng vào mùa nước lũ, từ khoảng tháng 7 đến tháng 11.
Thời sự  00:00 - 29/11/2016

Bá Phúc

 
 
 Tags

Lợp cua đồng

Mùa nước lũ

Bắt cua đồng

An Giang

Miền Tây

 
vnexpress