Hòa thượng Thích Thanh Nhã thuyết pháp về tích Vu Lan

Trong nước 09:20 16/8/2013

Chữ Hiếu cần được thể hiện trong hàng ngày chứ không phải chờ đến tiết Vu Lan mới nghĩ đến cao lao cha mẹ.

Bạn đọc gửi video cộng tác trên VnExpress, mời click tại đây.