Sự trăn trở của kẻ lười biếng

Trong nước 07:56 22/4/2013

Một nam sinh lớp 12 cho rằng chương trình phổ thông chỉ cần hết lớp 9 là đủ để học sinh xác định được mục tiêu nghề nghiệp.