VnExpress
Background Video

Trump nhặt mũ giúp lính Mỹ

Trump hai lần nhặt mũ giúp người lính đứng gác ở trực thăng Marine One.
Thế giới  14:13 - 9/7
 
 
 Tags

Trump

Trump nhặt mũ giúp lính Mỹ

Tags: Trump

 
vnexpress