Bước Nhảy Hoàn Vũ 2013 Tập 4: Ngô Kiến Huy và Vichtorya - Cha Cha Cha

Điệu Chachacha của Ngô Kiến Huy và bạn diễn giành được một điểm 10 và 3 điểm 9 từ ban giám khảo.

Truyền hình 08:21 14/4/2013
Ý kiến bạn đọc ()