VnExpress

Chung kết Giọng hát Việt: Đinh Hương hát 'Words"

Đinh Hương hát 'Words trong đêm chung kết 13/1.
Truyền hình  22:29 - 13/1/2013
 
 
 
vnexpress