VnExpress

Chung kết Giọng hát Việt: Đinh Hương hát 'Words"

Đinh Hương hát 'Words trong đêm chung kết 13/1.
Truyền hình  22:29 - 13/1/2013
 
 
 Tags

Words

chung kết Giọng hát Việt

Đinh Hương

giọng hát Việt

huấn luyện viên

chung kết

 
vnexpress