VnExpress

Chung kết Giọng hát Việt - Hương Tràm hát 'Trên Đỉnh Phù Vân'

Hương Tràm hát 'Trên Đỉnh Phù Vân" trong Chung kết 13/1.
Truyền hình  22:39 - 13/1/2013
 
 
 Tags

Trên đỉnh Phù Vân

chung kết Giọng hát Việt

thí sinh

Hương Tràm

huấn luyện viên

giọng hát Việt

 
vnexpress