Chung kết Gương mặt thân quen: Phương Thanh đóng giả Hoài Linh

Truyền hình 08:00 17/3/2013

Phương Thanh đã cố gắng mô phỏng hình ảnh Hoài Linh khi trình diễn một ca khúc dân ca xứ nẫu. ...  

Phương Thanh đã cố gắng mô phỏng hình ảnh Hoài Linh khi trình diễn một ca khúc dân ca xứ nẫu.