Chung kết Tiếng hát mãi xanh: Nguyễn Duy Dũng hát 'Vì đó là em'

Truyền hình 07:47 3/6/2013

Một trong hai tiết mục giúp anh Nguyễn Duy Dũng lên ngôi tại cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2013.